Familiestøtten

I Danmark lever mere end 40.000 familier for så få penge, at de har svært ved at få råd til de mest basale ting til deres børn.
Dette kan have store konsekvenser for børnene, der ofte vokser op med mange problemer og bekymringer, som et barn ikke bør have.
Hos Familiestøtten kobler vi ressourcestærke børnefamilier sammen med økonomisk udsatte børnefamilier, som løbende arver det tøj og legetøj donationsfamilien er færdig med at bruge.
Vores sårbare familier bliver matchet med en donationsfamilie, som løbende donerer det tøj og legetøj børnene er vokset ud af, til børnene fra modtagerfamilien. Familierne bliver matchet så børnene fra donationsfamilien er af samme køn, men nogle år ældre, og at der derfor altid vil være alderssvarende tøj at arve.
I 2021 sørgede vi for at mere end 5.000 kg tøj og legetøj blev delt ud til børnefamilier i Danmark der har det svært.